Zorgimkerij en -tuin Moergoed biedt kleinschalige dagbesteding aan voor (jong-)volwassenen met psychische of sociale hulpvragen, met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of burn-out klachten. De deelnemers werken samen in de prikkelarme pluktuin en rond de imkerij. De rustige, groene omgeving biedt een voedingsbodem voor ontwikkeling en zelfinzicht van de deelnemers.

Als geestelijk verzorger sta ik mensen bij in de vorm van levensbegeleiding. Voorbeelden van zin- en levensvragen zijn:

    • Wie ben ik?
    • Wat zijn mijn grenzen?
    • Waarom overkomt mij dit?
    • Hoe leef ik met mijn (nieuwe) beperkingen?
    • Hoe ga ik om met deze ingrijpende veranderingen in mijn leven?

Afhankelijk van de individuele behoefte worden deelnemers hierin begeleid. De ervaring is dat zulke gesprekken spontaan ontstaan binnen de veilige omgeving van het werken in de tuin. Individueel kunnen we hier ook momenten voor inrichten.

Bijen en de tuin vormen één geheel en kunnen niet zonder elkaar bestaan. Wie durft mag het imkerpak aan en, wanneer het nodig is, de bijen helpen verzorgen. Daarnaast worden de bijenkasten onderhouden en is het zorg dragen voor de moestuin een groot onderdeel van de activiteiten: zaaien, wieden en oogsten. Ook de kippen en de schapen genieten van alle extra aandacht. De seizoenen en het weer vormen de leidraad in de activiteiten die we samen ondernemen.

Moergoed werkt samen met Boshoeve Sprankenhof  in Udenhout, waar de dagbesteding plaatsvindt.