Ongeacht de activiteiten wordt er dagelijks hetzelfde ritme aangehouden. Op deze manier zullen alle deelnemers tegelijk pauze houden en lunchen. Kijk bij het kopje werkwijze en filosofie hoe de dag ingericht wordt.

De zorg wordt afgenomen in dagdelen. Als je een hele dag komt zijn dat twee dagdelen. Is dat te zwaar dan kun je ook één dagdeel of bijvoorbeeld twee ochtenden per week komen. Bij aanvang van de dagbesteding spreken we dit af. Werk je een bepaalde periode mee, dan kun je altijd meer of minder dagdelen afnemen. Uiteraard alleen als de groepsgrootte hierdoor niet over de 7 personen komt.

Dagopbouw
09.00-09.30 uur welkom met koffie/thee, dagstart
11.00 uur koffie/thee
rond 13.00-13.30 uur gezamenlijke lunch
16.00 uur dagafsluiting