Elke (jong-)volwassene met NAH, een psychische of sociale hulpvraag, mensen met burn-out klachten of mensen die op zoek zijn naar arbeidsmatige dagbesteding kunnen terecht bij Moergoed. In het kennismakingsgesprek wordt gekeken naar de eigen wensen en doelen. Om zo gericht op eigen groei en tempo passende werkzaamheden te vinden op de zorgboerderij.

Net als bij de bijen staat het grotere geheel voorop. De  kleinschalige groep heeft, ongeacht verschillende werkzaamheden, dezelfde dagindeling. Op deze manier openen we samen de dag, lunchen we samen en sluiten we samen de dag af.
Tijdens een kennismakingsgesprek wordt gekeken of de mogelijkheden bij Moergoed passend zijn bij de wensen van een nieuwe deelnemer en of dit aansluit bij de bestaande groep.

Moergoed werkt zelfstandig, hierdoor worden de kosten voor deelname aan de dagbesteding meestal vergoed vanuit het persoonsgebonden budget of wet langdurige zorg. Aanvraag van een persoonsgebonden budget loopt via de eigen gemeente.