Geestelijke begeleiding is professionele begeleiding bij zingeving, ethiek en levensvragen. Als geestelijke verzorger ben ik er voor iedereen, ongeacht geloof of levensovertuiging. Binnen het eigen levensverhaal heeft men geregeld verschillende ingrijpende existentiële veranderingen en (verlies-)ervaringen. In sommige gevallen lukt het niet om hier zelf weer grip op te krijgen. Dan kan het prettig zijn in gesprek te gaan met een geestelijk begeleider.
Als geestelijk begeleider gaan we samen op zoek hoe de verandering of hulpvraag in het eigen leven te integreren. Door op zoek te gaan naar eigen krachtbronnen kan er vaak een manier gevonden worden iets te accepteren als onderdeel van de eigen biografie.

In ieder mensenleven kan het waardevol zijn een open gesprek te voeren met een geestelijk begeleider. Vrij van meningen of ideeën die worden ingegeven door de eigen omgeving, soms is het uitspreken van de eigen gevoelens en verlangens voldoende om (weer) dicht bij jezelf te komen. De (individuele) begeleiding kan bijvoorbeeld gaan over thema’s als verlies (relatiebreuk, verlies van werk, verlies van gezondheid), rouw, orde scheppen in het leven, stressbeheersing of bezinning. In overleg worden er naar behoefte een aantal afspraken gepland. Een enkel gesprek kan soms al voldoende zijn om weer het eigen pad te hervinden.

Wanneer het passend is kan er een ritueel op maat gemaakt worden om een overgangsfase in het leven te markeren.

Bij mijn begeleiding put ik uit mijn studies geestelijk verzorging, persoonlijkheidscoaching, stressbeheersing en mijn eigen inspiratie uit de natuur.

Dit gesprek geeft mij het overzicht en de rust terug om thuis aan de slag te gaan.

Door deze wandelingen besef ik dat ik de enige ben die verantwoordelijk is voor mijn eigen gezondheid.