Wij hechten veel waarde aan je privacy. Hieronder vind je hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

Moergoed zorgimkerij, -tuin en -keuken, gevestigd aan bezoekadres: Schoorstraat 26a, 5071 RA Udenhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.moergoed.nl
bezoekadres: Schoorstraat 26a, 5071 RA Udenhout
postadres: Altenastraat 1, 5018 AD Tilburg
telefoon: 0651381907
mail: info@moergoed.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Moergoed zorgimkerij, -tuin en -keuken verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Deze gegevens verstrek je zelf door het invullen van een contactformulier op de website, het plaatsen van een bestelling en/of het aangaan van een zorgovereenkomst*.
Geslacht
Deze gegevens worden enkel gevraagd bij het invullen van een zorgovereenkomst.
Geboortedatum
Deze gegevens worden enkel gevraagd bij het invullen van een zorgovereenkomst.
Adresgegevens
Deze gegevens verstrek je zelf door het invullen van een contactformulier op de website, het plaatsen van een bestelling en/of het aangaan van een zorgovereenkomst.
Telefoonnummer
Deze gegevens verstrek je zelf door het invullen van een contactformulier op de website, het plaatsen van een bestelling en/of het aangaan van een zorgovereenkomst.
E-mailadres
Deze gegevens verstrek je zelf door het invullen van een contactformulier op de website, het plaatsen van een bestelling en/of het aangaan van een zorgovereenkomst.
Bankrekeningnummer
Deze gegevens verstrek je zelf door het plaatsen en betalen van een bestelling en/of het aangaan van een zorgovereenkomst.
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

* waar staat zorgovereenkomst, kan het ook gaan over een vrijwilligers- of arbeidsovereenkomst.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Moergoed zorgimkerij, -tuin en -keuken verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid
– burgerservicenummer (BSN)
Bovenstaande gegevens worden enkel verwerkt bij het aangaan van een zorgovereenkomst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Moergoed zorgimkerij, -tuin en -keuken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van jouw betaling
Het aangaan van een zorgovereenkomst
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Moergoed zorgimkerij, -tuin en -keuken verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Moergoed zorgimkerij, -tuin en -keuken neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Moergoed zorgimkerij, -tuin en -keuken) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Moergoed zorgimkerij, -tuin en -keuken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Personalia van deelnemers worden bewaard zo lang de zorgovereenkomst of interesse duurt. Dit om de zorg goed uit te kunnen voeren.
Adresgegevens van niet-deelnemers worden bewaard zo lang het nodig is voor het uitvoeren van een bestelling of afspraak.
Betaalgegevens worden bewaard zo lang het nodig is voor de Belastingdienst. Bij het afronden van een opdracht worden deze gegevens geanonimiseerd.
Bestellingen die online in behandeling zijn worden 7 dagen bewaard.


Delen van persoonsgegevens met derden

Moergoed zorgimkerij, -tuin en -keuken verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Moergoed zorgimkerij, -tuin en -keuken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Moergoed zorgimkerij, -tuin en -keuken gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Moergoed zorgimkerij, -tuin en -keuken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@moergoed.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Moergoed zorgimkerij, -tuin en -keuken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Moergoed zorgimkerij, -tuin en -keuken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt zowel on- als offline passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@moergoed.nl

 

Chat openen
1
Hallo,

Heb je nog vragen of kom je er niet helemaal uit. Start hier dan een whatsapp chat, ik denk graag met je mee.

Groet,

Nanda