Dagbesteding
De dagbesteding op zorgimkerij Moergoed wordt betaald vanuit iemands persoonsgebonden budget (PGB), wet langdurige zorg (WLZ) of vanuit eigen middelen. Om te onderzoeken of iemand in aanmerking komt voor een PGB, moet er contact worden opgenomen met de gemeente waarin iemand woonachtig is. Omdat elke gemeente andere tarieven aanhoudt voor PGB’s wordt er per persoon gekeken naar de vergoeding voor de dagbesteding. Moergoed houdt de aanbevolen tarieven van de gemeenten en de WLZ aan. Dit kan jaarlijks wijzigen.

Geestelijke begeleiding/coaching
Geestelijke begeleiding verloopt in principe per uur en staat los van de zorgimkerij. In de meeste gevallen wordt dit betaald vanuit eigen middelen. Per afspraak kijken we of een vervolgafspraak wenselijk is. De geestelijke begeleiding is mogelijk in eigen huis of op een af te spreken locatie. Het uurtarief is €60,-

Het vooruitzicht van ons contact alleen al, is een soort steun en stok achter de deur tegelijk.